^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Misja

Stowarzyszenie Progres zostało zarejestrowane w 2010 roku.Jesteśmy młodą ciągle szukającą własnej tożsamości organizacją. Stosunkowo szeroko zakreślone w statucie cele krystalizują się w trakcie kolejnych projektów. Również struktura Stowarzyszenia jak i jego członkowie rozwijają wraz z nim. Członkowie Stowarzyszenia  różni  wiele -   łączy jedno – to pasjonaci.
 Dzięki współpracy z administarcją publiczną nauczyliśmy się realizować swoje pomysły przy pomocy dostępnych narzędzi finansowania aktywności NGO. Mozolnie zdobywaliśmy nigdzie nie skodyfikowaną wiedzę – jak pozyskać środki, jak je spożytkować, a w końcu jak je rozliczyć.
 Realizując projekty staramy się jednocześnie nie stracić z oczu bardziej dalekosiężnych celów jakie naszym zdaniem powinny przyświecać stowarzyszeniom.  Skupiając wokół siebie ludzi aktywnych chcemy stworzyć platformę dla wszystkich, którym na sercu leży przyszłość Dolnego Śląska i Polski. Podziwiamy pasjonatów, „pozytywnie zakręconych”, ale pamiętajmy że bez dobrze wykształconej kadry naukowej, kształcącej przyszłych animatorów turystyki, bez urzędników patrzących dalej niż  tego wymagają sztywne ramy ustaw i rozporządzeń, i w końcu bez krytyków wtykających błędy nie damy radę kształtować przyszłości Polski i Dolnego Śląska.  W warunkach kryzysu to na wolontariuszach i na stowarzyszeniach ciąży obowiązek utrzymania tempa rozwoju marki turystycznej Polski. Dlatego nasze dotychczasowe projekty starały się zinwentaryzować najważniejsze miejsca i atrakcje turystyczne  Polski. Zaktualizować i  podać  polskim i zagranicznym turystom to wszystko w przyjaznej  formie w tym osobom niepełnosprawnym. Kolejnym działaniem jest  zwrócenie się do osób  niepełnosprawnych i wykluczonych w tym do dzieci, młodzieży, i do seniorów, a nade wszystko do osób na wózkach inwalidzkich. 

Dla nich dedykowane są kolejne nasze produkty, w tym przewodniki: Dolny Śląsk otwarty dla każdego - 100 tras turystycznych dla osób niepełnosprawnych, Mapa turystyczna woj. lubuskie bez barier - 45 tras turystycznych dla niepełnosprawnych, Przewodnik województwo wielkopolskie bez barier - 60 tras turystycznych dla niepełnosprawnych. 

                                                                           Zapraszamy  do  działu  pobierz  i  życzymy miłej lektury

                                                                           Do zobaczenia na turystycznych szlakach Polski

                                                                           Prezes zarządu Progres

                                                                           Andrzej Kopystyński

Copyright © 2013. Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich PROGRES Rights Reserved.