O Nas

Szanowni Państwo

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich PROGRES działa nieprzerwanie od 23 kwietnia 2010 roku. Nasze działania skupiają się na rzecz osób z niepełnosprawnościami.  Główne  działania to audyty dotyczące dostępności turystycznej i publikacje z tym związane, w tym przewodniki bez barier. Realizujemy także promocje regionów w  zakresie dostępności, study pressy i wyjazdy turystyczne dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

Przez ostanie 14 lat zrealizowaliśmy ponad 60 projektów i grantów na rzecz naszych  beneficjentów. Wydaliśmy ok. 65 tys. publikacji, w tym przewodniki, foldery, mapy i materiały na DVD.

Zrealizowaliśmy 4 konferencji naukowe poświęcone tematyce niepełnosprawności. Wykonujemy stale audyty dotyczące dostępności tras i miejsc turystycznych na Dolnym Śląsku i w Polsce. Zweryfikowanych mamy ok 600 tras w Polsce.

Stowarzyszenie było organizatorem ok 50 wyjazdów skierowanych dla dzieci, młodzieży, seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

Od 2015 roku stowarzyszenie Progres co roku w ramach Międzynarodowych Targów Turystycznych we Wrocławiu organizuje panel turystyczny pt. Dostępność turystyczna Polski - dobre praktyki.

Współpracujemy z samorządami i organizacjami pozarządowymi na rzecz niepełnosprawności.

 

 

                                                                                                                              Zarząd Stowarzyszenia

                                                                                                                                 Andrzej Kopystyński

                                                                                                                                 Edward Kaszuba

                                                                                                                                  Robert Jędrasiak