Kadra

Zarząd i personel administracyjny

  • Prezes Zarządu Stowarzyszenia PROGRES lic. Andrzej Kopystyński  - Fotograf, kamerzysta, politolog, Jako redaktor naczelny kierował programem lokalnym Wrocławskiej Telewizji Kablowej. Dziś wykorzystuje zdobyte doświadczenie do kreatywnego konsultingu. Od 2011 roku odpowiedzialny za stronę finansową i rozliczenie wszystkich projektów realizowanych przez SIO Progres.
  • Vice prezes zarządu mgr Edward Kaszuba - Przewodnik turystyczny (ekspert merytoryczny PTTK), Członek Koła Przewodników PTTK Wrocław Fabryczna, specjalista ds.szlaków turystycznych na Dolnym Śląsku i w Polsce, szkoleniowiec, Honorowy Przodownik turystyki Górskiej, Zasłużony Przewodnik PTTK. Ekspert i recenzent d/s publikacji Turystycznych w PTTK, Korektor merytoryczny wielu publikacji dotyczących Dolnego Śląska, Lubuskiego i Wielkopolski i Polski w stowarzyszeniu PROGRES od 2010 r.
  • Członek Zarządu Robert Jędrasiak - Wieloletni członek i  założyciel SIO Progres, członek PTTK-a, wieloletni członek sekcji znakowania szlaków.
  • Wolontariusz Wiktor Francuz, współautor przewodników w SIO PROGRES od 2012 r., korektor tekstów i fotografii pasjonat wycieczek turystycznych i przyrody, sternik jachtowy i motorowodniak. Z aparatem fotograficznym w rękach już od 10 roku życia. Autor wielu zdjęć do wydawnictw. Współautor fotografii filmów do przewodników i folderów turystycznych pt. „Dolny Śląsk - otwarty dla każdego(2014, 2018, 2021) (Asystent w reportażach filmowych i transmisjach TVONLINE na ITB Berlin (2014-2019). Współautor przewodnika pt. Woj. wielkopolskie bez barier – 70 tras turystycznych dla niepełnosprawnych. Współautor Przewodnika Polska bez barier – 500 tras… z 2016 r. wydanie PFRON. Współautor wydania przewodnika pt. Województwo Lubuskie bez barier wersji drukowanej, mapy i DVD oraz E-PDF, oraz PDF dla niedowidzących (2015, 2016, 2018, 2021), projektant, koordynator merytoryczny i finansowy wszystkich projektów realizowanych przez SIO Progres.
  •  Tax King sp. z o.o. firma księgowa rozliczająca stowarzyszenie odpowiedzialna za rozliczenie projektów, wieloletnie doświadczenie w rozliczaniu projektów dotowanych ze środków publicznych. Współpraca z w SIO Progres od 2020 roku.
  • Zofia Francuz koordynatorka sekretariatu - wolontariuszka, obsługa projektów, udział w kampaniach promocyjnych, mailingowych, związana z SIO Progres od 2016r. Współautor przewodników, w SIO PROGRES od 2015 r., testerka produktów multimedialnych i serwisów WWW, fotografka i grafik zajmujący się obróbką fotografii. 

Personel merytoryczny

1. dr Stanisław Francuz - autor przewodników dla OzN, doktor nauk społecznych, redaktor naczelny, geograf, fotograf, filmowiec, instruktor ZHP, przewodnik sudecki PTTK-a, wykładowca i ekspert d/s turystyki. Autor przewodnika po Dolnym Śląsku, specjalista ds. reklamy i mediów w turystyce; pomysłodawca i realizator kampanii promocyjnej dla Dolnego Śląska 2006-2008, w tym wydawnictw, na CD, DVD, i portali www. Twórca i realizator licznych wydawnictw o tematyce turystycznej dla niepełnosprawnych. Autor ponad 200 publikacji tradycyjnych i multimedialnych promujących Dolny Śląsk i Polskę. Przewodnik turystyczny dla OzN, Kibiców Euro 2012, 2013, 2014r., Współautor przewodnika Wielkopolska bez barier 70 tras … (2016, 2017, 2018), wydania przewodnika Lubuskie bez barier 70 tras... i mapy (2015, 2016, 2018, 2021), Współautor Przewodnika Polska bez barier – 500 tras… z 2016 r. wydanie - PFRON. Współautor wydania przewodników pt. Województwo Dolnośląskie bez barier... wersji drukowanej, mapy oraz E-PDF, oraz PDF dla niedowidzących 2004, 2006, 2010, 2014, 2018, 2021). Autor dysertacji pt. Znaczenie turystyki w inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnościami (2022 DSW Wrocław).

2. mgr Marta Blankiewicz - współautorka tekstów i korektor językowy; dziennikarka po UWr, i UE we Wrocławiu, pilot wycieczek turystycznych, korektor tekstów do wydawnictw w stowarzyszeniu Progres - 14 publikacji w ciągu 14 lat.

3. mgr Andrzej Duliba - specjalista d/s wizerunku graficznego; Projektant i grafik komputerowy wielu wydawnictw, przewodników, folderów i plakatów dotyczących promocji Dolnego Śląska i Polski; w tym udział w projektowaniu szaty graficznej do www i CD w kampanii Promocyjnej Dolnego Śląska 2006-2008. Autor projektów wydawnictw zleconych przez DOT: Dolny Śląsk inaczej, Dolny Śląsk Extrim, DS dla dzieci i młodzieży. Grafik wszystkich dotychczasowych publikacji wydawanych przez stowarzyszenie Progres - razem 23 pozycji i nakładzie 32 tys. szt.