Partnerzy

Naszymi partnerami są:

 1. PFRON,
 2. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, 
 3. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ROPS - Zielona Góra, 
 4. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, ROPS - Poznań, 
 5. AWF - Wrocław,
 6. Redakcje: dolnyslask.tv, tourist.net.pl, 
 7. Fundacja Ładne Historie,
 8. Uniwersytet Wrocławski,
 9. Firma Interior media i film sp. z o.o.,
 10. PTTK Wrocław - Fabryczna, Klub Przewodników Turystycznych,
 11. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych,
 12. Klub Kibica Niepełnosprawnego Wrocław.

Projekty zrealizowane

Przez ostanie 14 lat zrealizowaliśmy ponad 60 projektów i grantów na rzecz naszych  beneficjentów. Wydaliśmy ok. 65 tys. szt. publikacji, w tym przewodniki, foldery, mapy i materiały na DVD oraz aplikacje na telefony mobilne. Aby pobrać przejdź do działu Pobierz.

1. Przewodnik "Dolny Śląsk bez barier  - 180 tras turystycznych dla osób niepełnosprawnych", wersja pdf WCAG 2.0 z 2021r.

2. Przewodnik "Dolny Śląsk bez barier - 180 tras turystycznych dla osób niepełnosprawnych",  wersja druk pdf 2021r.

3. Przewodnik "Województwo Lubuskie bez barier - 70 tras turystycznych dla osób niepełnosprawnych wersja  pdf WCAG 2.0. z 2021r.

4. Przewodnik "Województwo Lubuskie bez barier - 60 tras turystycznych dla osób niepełnosprawnych" wersja  pdf 2021r.

5. Mapa "Województwo Lubuskie bez barier - 70 tras turystycznych dla osób niepełnosprawnych" wersja  pdf 2021r. cz.1.

6. Mapa Województwo Lubuskie bez barier - 70 tras turystycznych dla osób niepełnosprawnych" wersja  pdf 2021r. cz.2

7. Mapa "Dolny Śląsk bez barier - 150 tras turystycznych dla osób niepełnosprawnych" wersja  pdf 2020r.

8. Mapa "Województwo Wielkopolskie bez barier - 70 tras turystycznych dla osób niepełnosprawnych" wersja  pdf 2016 cz.1

9. Mapa "Województwo Wielkopolskie bez barier - 70 tras turystycznych dla osób niepełnosprawnych" wersja  pdf 2016 cz.2

10. Przewodnik "Województwo Wielkopolskie bez barier - 70 tras turystycznych dla osób niepełnosprawnych" wersja  pdf WCAG 2.0 

11. Przewodnik "Województwo Wielkopolskie bez barier - 60 tras turystycznych dla osób niepełnosprawnych" wersja  pdf 2015r.

12. Przewodnik "Dolny Śląsk dla każdego - 100 tras turystycznych dla osób niepełnosprawnych" wersja  pdf 2010r.

13. Przewodnik "Dolny Śląsk dla każdego - 100 tras turystycznych dla osób niepełnosprawnych" wersja  DVD wersja 2010r.

14. Przewodnik turystyczny Polska bez barier - 500 tras turystycznych dla niepełnosprawnych wydanie druk, DVD, www, mapa, aplikacja, wersja PL, 2016r.

15. Organizacja konferencji i wydanie monografii pokonferencyjnej dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,  2011r. 

16. Stowarzyszenie zrealizowało w maju 20214 roku 5 dniowy Study Press na Dolnym Śląsku dla 50 dziennikarzy z Polski pt. "Dostępność turystyczna Dolnego Śląska".

17. W latach 2011-2023 Stowarzyszenie zorganizowało 50 wyjazdów turystycznych, integracyjnych dla dzieci, młodzieży, grup senioralnych i osób z niepełnosprawnościami. Wyjazdy odbywały się po Polsce, Saksonii i w Czechach. 

 

Kadra

Zarząd i personel administracyjny

 • Prezes Zarządu Stowarzyszenia PROGRES lic. Andrzej Kopystyński  - Fotograf, kamerzysta, politolog, Jako redaktor naczelny kierował programem lokalnym Wrocławskiej Telewizji Kablowej. Dziś wykorzystuje zdobyte doświadczenie do kreatywnego konsultingu. Od 2011 roku odpowiedzialny za stronę finansową i rozliczenie wszystkich projektów realizowanych przez SIO Progres.
 • Vice prezes zarządu mgr Edward Kaszuba - Przewodnik turystyczny (ekspert merytoryczny PTTK), Członek Koła Przewodników PTTK Wrocław Fabryczna, specjalista ds.szlaków turystycznych na Dolnym Śląsku i w Polsce, szkoleniowiec, Honorowy Przodownik turystyki Górskiej, Zasłużony Przewodnik PTTK. Ekspert i recenzent d/s publikacji Turystycznych w PTTK, Korektor merytoryczny wielu publikacji dotyczących Dolnego Śląska, Lubuskiego i Wielkopolski i Polski w stowarzyszeniu PROGRES od 2010 r.
 • Członek Zarządu Robert Jędrasiak - Wieloletni członek i  założyciel SIO Progres, członek PTTK-a, wieloletni członek sekcji znakowania szlaków.
 • Wolontariusz Wiktor Francuz, współautor przewodników w SIO PROGRES od 2012 r., korektor tekstów i fotografii pasjonat wycieczek turystycznych i przyrody, sternik jachtowy i motorowodniak. Z aparatem fotograficznym w rękach już od 10 roku życia. Autor wielu zdjęć do wydawnictw. Współautor fotografii filmów do przewodników i folderów turystycznych pt. „Dolny Śląsk - otwarty dla każdego(2014, 2018, 2021) (Asystent w reportażach filmowych i transmisjach TVONLINE na ITB Berlin (2014-2019). Współautor przewodnika pt. Woj. wielkopolskie bez barier – 70 tras turystycznych dla niepełnosprawnych. Współautor Przewodnika Polska bez barier – 500 tras… z 2016 r. wydanie PFRON. Współautor wydania przewodnika pt. Województwo Lubuskie bez barier wersji drukowanej, mapy i DVD oraz E-PDF, oraz PDF dla niedowidzących (2015, 2016, 2018, 2021), projektant, koordynator merytoryczny i finansowy wszystkich projektów realizowanych przez SIO Progres.
 •  Tax King sp. z o.o. firma księgowa rozliczająca stowarzyszenie odpowiedzialna za rozliczenie projektów, wieloletnie doświadczenie w rozliczaniu projektów dotowanych ze środków publicznych. Współpraca z w SIO Progres od 2020 roku.
 • Zofia Francuz koordynatorka sekretariatu - wolontariuszka, obsługa projektów, udział w kampaniach promocyjnych, mailingowych, związana z SIO Progres od 2016r. Współautor przewodników, w SIO PROGRES od 2015 r., testerka produktów multimedialnych i serwisów WWW, fotografka i grafik zajmujący się obróbką fotografii. 

Personel merytoryczny

1. dr Stanisław Francuz - autor przewodników dla OzN, doktor nauk społecznych, redaktor naczelny, geograf, fotograf, filmowiec, instruktor ZHP, przewodnik sudecki PTTK-a, wykładowca i ekspert d/s turystyki. Autor przewodnika po Dolnym Śląsku, specjalista ds. reklamy i mediów w turystyce; pomysłodawca i realizator kampanii promocyjnej dla Dolnego Śląska 2006-2008, w tym wydawnictw, na CD, DVD, i portali www. Twórca i realizator licznych wydawnictw o tematyce turystycznej dla niepełnosprawnych. Autor ponad 200 publikacji tradycyjnych i multimedialnych promujących Dolny Śląsk i Polskę. Przewodnik turystyczny dla OzN, Kibiców Euro 2012, 2013, 2014r., Współautor przewodnika Wielkopolska bez barier 70 tras … (2016, 2017, 2018), wydania przewodnika Lubuskie bez barier 70 tras... i mapy (2015, 2016, 2018, 2021), Współautor Przewodnika Polska bez barier – 500 tras… z 2016 r. wydanie - PFRON. Współautor wydania przewodników pt. Województwo Dolnośląskie bez barier... wersji drukowanej, mapy oraz E-PDF, oraz PDF dla niedowidzących 2004, 2006, 2010, 2014, 2018, 2021). Autor dysertacji pt. Znaczenie turystyki w inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnościami (2022 DSW Wrocław).

2. mgr Marta Blankiewicz - współautorka tekstów i korektor językowy; dziennikarka po UWr, i UE we Wrocławiu, pilot wycieczek turystycznych, korektor tekstów do wydawnictw w stowarzyszeniu Progres - 14 publikacji w ciągu 14 lat.

3. mgr Andrzej Duliba - specjalista d/s wizerunku graficznego; Projektant i grafik komputerowy wielu wydawnictw, przewodników, folderów i plakatów dotyczących promocji Dolnego Śląska i Polski; w tym udział w projektowaniu szaty graficznej do www i CD w kampanii Promocyjnej Dolnego Śląska 2006-2008. Autor projektów wydawnictw zleconych przez DOT: Dolny Śląsk inaczej, Dolny Śląsk Extrim, DS dla dzieci i młodzieży. Grafik wszystkich dotychczasowych publikacji wydawanych przez stowarzyszenie Progres - razem 23 pozycji i nakładzie 32 tys. szt.

 

 

O Nas

Szanowni Państwo

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich PROGRES działa nieprzerwanie od 23 kwietnia 2010 roku. Nasze działania skupiają się na rzecz osób z niepełnosprawnościami.  Główne  działania to audyty dotyczące dostępności turystycznej i publikacje z tym związane, w tym przewodniki bez barier. Realizujemy także promocje regionów w  zakresie dostępności, study pressy i wyjazdy turystyczne dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

Przez ostanie 14 lat zrealizowaliśmy ponad 60 projektów i grantów na rzecz naszych  beneficjentów. Wydaliśmy ok. 65 tys. publikacji, w tym przewodniki, foldery, mapy i materiały na DVD.

Zrealizowaliśmy 4 konferencji naukowe poświęcone tematyce niepełnosprawności. Wykonujemy stale audyty dotyczące dostępności tras i miejsc turystycznych na Dolnym Śląsku i w Polsce. Zweryfikowanych mamy ok 600 tras w Polsce.

Stowarzyszenie było organizatorem ok 50 wyjazdów skierowanych dla dzieci, młodzieży, seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

Od 2015 roku stowarzyszenie Progres co roku w ramach Międzynarodowych Targów Turystycznych we Wrocławiu organizuje panel turystyczny pt. Dostępność turystyczna Polski - dobre praktyki.

Współpracujemy z samorządami i organizacjami pozarządowymi na rzecz niepełnosprawności.

 

 

                                                                                                                              Zarząd Stowarzyszenia

                                                                                                                                 Andrzej Kopystyński

                                                                                                                                 Edward Kaszuba

                                                                                                                                  Robert Jędrasiak