Projekty zrealizowane

Przez ostanie 14 lat zrealizowaliśmy ponad 60 projektów i grantów na rzecz naszych  beneficjentów. Wydaliśmy ok. 65 tys. szt. publikacji, w tym przewodniki, foldery, mapy i materiały na DVD oraz aplikacje na telefony mobilne. Aby pobrać przejdź do działu Pobierz.

1. Przewodnik "Dolny Śląsk bez barier  - 180 tras turystycznych dla osób niepełnosprawnych", wersja pdf WCAG 2.0 z 2021r.

2. Przewodnik "Dolny Śląsk bez barier - 180 tras turystycznych dla osób niepełnosprawnych",  wersja druk pdf 2021r.

3. Przewodnik "Województwo Lubuskie bez barier - 70 tras turystycznych dla osób niepełnosprawnych wersja  pdf WCAG 2.0. z 2021r.

4. Przewodnik "Województwo Lubuskie bez barier - 60 tras turystycznych dla osób niepełnosprawnych" wersja  pdf 2021r.

5. Mapa "Województwo Lubuskie bez barier - 70 tras turystycznych dla osób niepełnosprawnych" wersja  pdf 2021r. cz.1.

6. Mapa Województwo Lubuskie bez barier - 70 tras turystycznych dla osób niepełnosprawnych" wersja  pdf 2021r. cz.2

7. Mapa "Dolny Śląsk bez barier - 150 tras turystycznych dla osób niepełnosprawnych" wersja  pdf 2020r.

8. Mapa "Województwo Wielkopolskie bez barier - 70 tras turystycznych dla osób niepełnosprawnych" wersja  pdf 2016 cz.1

9. Mapa "Województwo Wielkopolskie bez barier - 70 tras turystycznych dla osób niepełnosprawnych" wersja  pdf 2016 cz.2

10. Przewodnik "Województwo Wielkopolskie bez barier - 70 tras turystycznych dla osób niepełnosprawnych" wersja  pdf WCAG 2.0 

11. Przewodnik "Województwo Wielkopolskie bez barier - 60 tras turystycznych dla osób niepełnosprawnych" wersja  pdf 2015r.

12. Przewodnik "Dolny Śląsk dla każdego - 100 tras turystycznych dla osób niepełnosprawnych" wersja  pdf 2010r.

13. Przewodnik "Dolny Śląsk dla każdego - 100 tras turystycznych dla osób niepełnosprawnych" wersja  DVD wersja 2010r.

14. Przewodnik turystyczny Polska bez barier - 500 tras turystycznych dla niepełnosprawnych wydanie druk, DVD, www, mapa, aplikacja, wersja PL, 2016r.

15. Organizacja konferencji i wydanie monografii pokonferencyjnej dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,  2011r. 

16. Stowarzyszenie zrealizowało w maju 20214 roku 5 dniowy Study Press na Dolnym Śląsku dla 50 dziennikarzy z Polski pt. "Dostępność turystyczna Dolnego Śląska".

17. W latach 2011-2023 Stowarzyszenie zorganizowało 50 wyjazdów turystycznych, integracyjnych dla dzieci, młodzieży, grup senioralnych i osób z niepełnosprawnościami. Wyjazdy odbywały się po Polsce, Saksonii i w Czechach.